דיני עבודה וביטחון סוציאלי

עובדים מעסיקים ומה שביניהם

ייצוג וייעוץ משפטי לעובדים

מתן חוות דעת למעסיקים בתחום דיני העבודה, ייעוץ בתהליכי גיוס והשמה של עובדים, ניסוח הסכמי העסקת עובדים, כתיבת חוזרים למנהלים ולעובדים, הדרכת מנהלים ועובדים בתחום דיני עבודה ובטיחות בעבודה, ייצוג מעסיקים בסכסוכי עבודה מול ארגוני עובדים יציגים ומול תביעות של עובדים בבית הדין האזורי לעבודה.

ייצוג וייעוץ משפטי למעסיקים

מתן חוות דעת למעסיקים בתחום דיני העבודה, ייעוץ בתהליכי גיוס והשמה של עובדים, ניסוח הסכמי העסקת עובדים, כתיבת חוזרים למנהלים ולעובדים, הדרכת מנהלים ועובדים בתחום דיני עבודה ובטיחות בעבודה, ייצוג מעסיקים בסכסוכי עבודה מול ארגוני עובדים יציגים ומול תביעות של עובדים בבית הדין האזורי לעבודה.

הדרכות למנהלים ועובדים

הדרכת מנהלים ועובדים בתחומי דיני העבודה והגנה על השכר, הדרכת מנהלים ועובדים על אחריותם בתחומי הבטיחות בעבודה וגהות תעסוקתית.

מחפשים סיוע משפטי?